Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  • Φροντίζω τον χώρο μου με το ΜΑΚΕ USE KIT

MAKE USE

Τοποθεσία Προαύλιος χώρος Μουσείου Κούκλας

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  • Φροντίζω τον χώρο μου με το ΜΑΚΕ USE KIT

MAKE USE

Τοποθεσία : Προαύλιος χώρος Μουσείου Κούκλας