Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  • ΣυμΒΙΩΝΩ, ΣυνΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΣυμΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩ

Κ.Δ.Α.Π.Α.με.Α Στήριξη

Τοποθεσία Προαύλιος χώρος του Μύλου

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  • ΣυμΒΙΩΝΩ, ΣυνΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΣυμΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩ

Κ.Δ.Α.Π.Α.με.Α Στήριξη

Τοποθεσία : Προαύλιος χώρος του Μύλου