Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

«Οι Θεσσαλοί του Αλέξανδρου Υψηλάντη» - Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης Γ. Γκέκου

Η Φιλολογική Ιστορική Αρχαιολογική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας και η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, οργανώνουν διαδικτυακά σε συνεργασία με  το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, το Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων, τη Φιλάρχαιο Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς», τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο Τρικάλων και τους Φίλους Μουσείου Πόλης Καρδίτσας , ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης κ. Γεωργίου Γκέκου με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα «Οι Θεσσαλοί του Αλέξανδρου Υψηλάντη» το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00.

Ο κ. Γκέκος. με εμπεριστατωμένες έρευνες σε αρχεία και κάθε πρόσφορη ιστορική πηγή. παρακολούθησε την τύχη των αγωνιστών του Αλέξανδρου Υψηλάντη και συνέγραψε σχετικό βιβλίο με τίτλο «Η Επιστροφή», το οποίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Στην ομιλία του Σαββάτου, θα αναφερθεί ειδικότερα στους Θεσσαλούς αγωνιστές του Υψηλάντη. Πρόκειται για ενδιαφέρον θέμα, διότι εντόπισε ονόματα, τόπους καταγωγής, καθώς και προσωπογραφίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο zoom στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://us05web.zoom.us/j/82980075272?pwd=VTdqYWs4OEFsenNXTVQvMC9Zd1FvZz09

Τοποθεσία Διαδικτυακή ομιλία

«Οι Θεσσαλοί του Αλέξανδρου Υψηλάντη» - Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης Γ. Γκέκου

Η Φιλολογική Ιστορική Αρχαιολογική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας και η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, οργανώνουν διαδικτυακά σε συνεργασία με  το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, το Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων, τη Φιλάρχαιο Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς», τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο Τρικάλων και τους Φίλους Μουσείου Πόλης Καρδίτσας , ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης κ. Γεωργίου Γκέκου με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα «Οι Θεσσαλοί του Αλέξανδρου Υψηλάντη» το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00.

Ο κ. Γκέκος. με εμπεριστατωμένες έρευνες σε αρχεία και κάθε πρόσφορη ιστορική πηγή. παρακολούθησε την τύχη των αγωνιστών του Αλέξανδρου Υψηλάντη και συνέγραψε σχετικό βιβλίο με τίτλο «Η Επιστροφή», το οποίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Στην ομιλία του Σαββάτου, θα αναφερθεί ειδικότερα στους Θεσσαλούς αγωνιστές του Υψηλάντη. Πρόκειται για ενδιαφέρον θέμα, διότι εντόπισε ονόματα, τόπους καταγωγής, καθώς και προσωπογραφίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο zoom στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://us05web.zoom.us/j/82980075272?pwd=VTdqYWs4OEFsenNXTVQvMC9Zd1FvZz09

Τοποθεσία : Διαδικτυακή ομιλία