Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Εργαστήρι Ανάπτυξης Καλλιτεχνικής Έκφρασης

Εργαστήρι Ανάπτυξης Καλλιτεχνικής Έκφρασης – Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου – Θεατράκι του Μύλου

Τοποθεσία Θεατράκι του Μύλου

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Εργαστήρι Ανάπτυξης Καλλιτεχνικής Έκφρασης

Εργαστήρι Ανάπτυξης Καλλιτεχνικής Έκφρασης – Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου – Θεατράκι του Μύλου

Τοποθεσία : Θεατράκι του Μύλου