Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ερωτήματα και απορίες για τον Αλέξανδρο Γ' το Μέγα

Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Αλέξανδρος ο Γ΄, ο γιος του Φιλίππου του Β΄ της Μακεδονίας, ο ευρύτερα γνωστός ως Μέγας;

Ποια τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εκστρατείας του και γιατί κατέλιπε τέτοιο μύθο;

Πώς πέθανε και πού ετάφη;

Άλλαξε τον τότε κόσμο ώστε να θεωρείται πως επέδρασε στον παγκόσμιο πολιτισμό;

Του οφείλουν κάτι η Κεντρική Ασία, η Ινδική ή η Κίνα;

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθεσία Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Ερωτήματα και απορίες για τον Αλέξανδρο Γ' το Μέγα

Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Αλέξανδρος ο Γ΄, ο γιος του Φιλίππου του Β΄ της Μακεδονίας, ο ευρύτερα γνωστός ως Μέγας;

Ποια τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εκστρατείας του και γιατί κατέλιπε τέτοιο μύθο;

Πώς πέθανε και πού ετάφη;

Άλλαξε τον τότε κόσμο ώστε να θεωρείται πως επέδρασε στον παγκόσμιο πολιτισμό;

Του οφείλουν κάτι η Κεντρική Ασία, η Ινδική ή η Κίνα;

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθεσία : Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο