Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Χορός

Χορός, Safety Performance
Αγγελική Γούβη, Εύα Γεωργιτσοπούλου

Τοποθεσία Σκηνή Μπαλέτου

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Χορός

Χορός, Safety Performance
Αγγελική Γούβη, Εύα Γεωργιτσοπούλου

Τοποθεσία : Σκηνή Μπαλέτου