Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Εργαστήριο ακροβατικών και εναέριας κίνησης για οικογένειες

Εργαστήριο ακροβατικών και εναέριας κίνησης για οικογένειες

Τοποθεσία 2ος όροφος κεντρικό κτήριο

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Εργαστήριο ακροβατικών και εναέριας κίνησης για οικογένειες

Εργαστήριο ακροβατικών και εναέριας κίνησης για οικογένειες

Τοποθεσία : 2ος όροφος κεντρικό κτήριο