Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Θέατρο

Περιμένοντας τον Γκοντό
Εταιρία Θεάτρου Χώρος

Τοποθεσία Θέατρο του Μύλου

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Θέατρο

Περιμένοντας τον Γκοντό
Εταιρία Θεάτρου Χώρος

Τοποθεσία : Θέατρο του Μύλου