Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Εναέρια κίνηση/Vertical dance, Από μέσα έξω

Εναέρια κίνηση/Vertical dance, Από μέσα έξω
Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ)

Τοποθεσία Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ),Προαύλιο - 2ος όροφος

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Εναέρια κίνηση/Vertical dance, Από μέσα έξω

Εναέρια κίνηση/Vertical dance, Από μέσα έξω
Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ)

Τοποθεσία : Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ),Προαύλιο - 2ος όροφος