Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Θέατρο

Απλόχερα
Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.ΜουΘ)

Τοποθεσία Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.ΜουΘ), 2ος όροφος, κεντρικό κτήριο

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Θέατρο

Απλόχερα
Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.ΜουΘ)

Τοποθεσία : Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.ΜουΘ), 2ος όροφος, κεντρικό κτήριο