Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Θέατρο

Ο Μικρός Πρίγκιπας
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Σκηνοβάτης

Τοποθεσία Θέατρο του Μύλου

6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών - Θέατρο

Ο Μικρός Πρίγκιπας
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Σκηνοβάτης

Τοποθεσία : Θέατρο του Μύλου