Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πολιτιστικό καλοκαίρι 2019 - "Οιδίπους Τύραννος"

190613 2307

Τοποθεσία Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Πολιτιστικό καλοκαίρι 2019 - "Οιδίπους Τύραννος"

190613 2307

Τοποθεσία : Κηποθέατρο Αλκαζάρ