Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Προβολή ταινίας

Προβολή ταινίας “Apollo 13”

Τοποθεσία Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Προβολή ταινίας

Προβολή ταινίας “Apollo 13”

Τοποθεσία : Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας