Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Πτώσεις Αστεροειδών, Μετεωριτών και οι Λίμνες Ζερέλια στη Θεσσαλία

“Πτώσεις Αστεροειδών, Μετεωριτών και οι Λίμνες Ζερέλια στη Θεσσαλία” - Τάκης Θεοδοσίου, Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών

Την Τετάρτη 17/4 και την Πέμπτη 18/4 θα εκτίθεται μέρος της συλλογής μετεωριτών του κου Τάκη Θεοδοσίου

Τοποθεσία Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Πτώσεις Αστεροειδών, Μετεωριτών και οι Λίμνες Ζερέλια στη Θεσσαλία

“Πτώσεις Αστεροειδών, Μετεωριτών και οι Λίμνες Ζερέλια στη Θεσσαλία” - Τάκης Θεοδοσίου, Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών

Την Τετάρτη 17/4 και την Πέμπτη 18/4 θα εκτίθεται μέρος της συλλογής μετεωριτών του κου Τάκη Θεοδοσίου

Τοποθεσία : Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας