Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Βραδιά παρατήρησης

Βραδιά παρατήρησης της Σελήνης με τηλεσκόπια που θα στηθούν στο χώρο του Μύλου του Παππά

Τοποθεσία Μύλος του Παππά

3η Εβδομάδα Αστρονομίας - Βραδιά παρατήρησης

Βραδιά παρατήρησης της Σελήνης με τηλεσκόπια που θα στηθούν στο χώρο του Μύλου του Παππά

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά