Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

4o Open Nights - Σεμινάριο

Masterclass σύγχρονου χορού: Ροδούλα Κουλιαμπέρη(Θεσσαλονίκη)

Τοποθεσία Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)

4o Open Nights - Σεμινάριο

Masterclass σύγχρονου χορού: Ροδούλα Κουλιαμπέρη(Θεσσαλονίκη)

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)