Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

4o Open Nights - Προβολή ταινίας

Η ομάδα «Smoking and drinking cinema» επιλέγει ταινία-έκπληξη σχετική µε το θέμα του φεστιβάλ (και πολύ χορό!).

Τοποθεσία Stage

4o Open Nights - Προβολή ταινίας

Η ομάδα «Smoking and drinking cinema» επιλέγει ταινία-έκπληξη σχετική µε το θέμα του φεστιβάλ (και πολύ χορό!).

Τοποθεσία : Stage