Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

4o Open Nights - Προβολή ταινίας

Η ομάδα “smoking & drinking cinema” επιλέγει ταινία-έκπληξη, σχετική µε το θέμα του φεστιβάλ.

Τοποθεσία Stage

4o Open Nights - Προβολή ταινίας

Η ομάδα “smoking & drinking cinema” επιλέγει ταινία-έκπληξη, σχετική µε το θέμα του φεστιβάλ.

Τοποθεσία : Stage