Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

4o Open Nights - Σεμινάριο

«Το σώμα και η έννοια της αιδούς μέσω της σωματοψυχοπαιδαγωγικής», Ροδουλα Κουλιαμπέρη (Θεσσαλονίκη)
Συμμετοχή: 15€

Τοποθεσία Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)

4o Open Nights - Σεμινάριο

«Το σώμα και η έννοια της αιδούς μέσω της σωματοψυχοπαιδαγωγικής», Ροδουλα Κουλιαμπέρη (Θεσσαλονίκη)
Συμμετοχή: 15€

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)