Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερίδα - Η σύγχρονη αντιμετώπιση της αναπηρίας: Υγεία, Πολιτισμός, Τύπος

Το σύγχρονα Μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί γενικότερα, αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και ανάγκες των πολιτών, αναπτύσσουν διάφορες επικοινωνιακές δράσεις, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν γέφυρες προσέλκυσης μεγαλύτερου κοινού, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τοποθεσία Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Ημερίδα - Η σύγχρονη αντιμετώπιση της αναπηρίας: Υγεία, Πολιτισμός, Τύπος

Το σύγχρονα Μουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισμοί γενικότερα, αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και ανάγκες των πολιτών, αναπτύσσουν διάφορες επικοινωνιακές δράσεις, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν γέφυρες προσέλκυσης μεγαλύτερου κοινού, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τοποθεσία : Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας