Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

4o Open Nights - Zeger Reyers (Ολλανδία) MASTERCLASS

Ο καλεσμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει την δουλειά του και το αποτέλεσμα του σεμιναρίου στη Λάρισα.

Τοποθεσία Γενί Τζαμί

4o Open Nights - Zeger Reyers (Ολλανδία) MASTERCLASS

Ο καλεσμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει την δουλειά του και το αποτέλεσμα του σεμιναρίου στη Λάρισα.

Τοποθεσία : Γενί Τζαμί