Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

4o Open Nights - Σεμινάριο

«Εξέλιξη, ενδυνάμωση και πραγματοποίηση μιας ιδέας σε έργο τέχνης», Zeger Reyers (Ολλανδία).
Έργα αποτέλεσμα του σεμιναρίου, είναι πιθανό να παρουσιαστούν στις 30/3 στο Γενί τζαμί.
Συμμετοχή: 25€

Τοποθεσία Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)

4o Open Nights - Σεμινάριο

«Εξέλιξη, ενδυνάμωση και πραγματοποίηση μιας ιδέας σε έργο τέχνης», Zeger Reyers (Ολλανδία).
Έργα αποτέλεσμα του σεμιναρίου, είναι πιθανό να παρουσιαστούν στις 30/3 στο Γενί τζαμί.
Συμμετοχή: 25€

Τοποθεσία : Μύλος του Παππά (Γεωργιάδου 53)