Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μουσικότροπο 2019 - Εργαστήριο Ορθοσωμικής για Μουσικούς

Θα παρουσιαστεί το εργαστήριο Ορθοσωμικής για Μουσικούς με τον Χρήστο Νούλη, ο οποίος εισήγαγε αυτήν την παιδαγωγική - καλλιτεχνική προσέγγιση στην Ελλάδα το 2003. Η Ορθοσωμική για Μουσικούς προκύπτει από την ανάγκη για βελτίωση της σωματικής τους απόδοσης και την πρόληψη προβλημάτων που προκύπτουν από την έντονη και καθημερινή μελέτη και την αντιμετώπιση των πολλαπλών σωματικών προβλημάτων των μουσικών.

Τοποθεσία Δημοτικό Ωδείο Λάρισας -Αίθουσα "Ήβη Βοζαλή"

Μουσικότροπο 2019 - Εργαστήριο Ορθοσωμικής για Μουσικούς

Θα παρουσιαστεί το εργαστήριο Ορθοσωμικής για Μουσικούς με τον Χρήστο Νούλη, ο οποίος εισήγαγε αυτήν την παιδαγωγική - καλλιτεχνική προσέγγιση στην Ελλάδα το 2003. Η Ορθοσωμική για Μουσικούς προκύπτει από την ανάγκη για βελτίωση της σωματικής τους απόδοσης και την πρόληψη προβλημάτων που προκύπτουν από την έντονη και καθημερινή μελέτη και την αντιμετώπιση των πολλαπλών σωματικών προβλημάτων των μουσικών.

Τοποθεσία : Δημοτικό Ωδείο Λάρισας -Αίθουσα "Ήβη Βοζαλή"