Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πανεπιστήμιο των Πολιτών - Διάλογοι στη Βιβλιοθήκη

190114 vivliothiki

Τοποθεσία Δημόσια Βιβλιοθήκη Λάρισας

Πανεπιστήμιο των Πολιτών - Διάλογοι στη Βιβλιοθήκη

190114 vivliothiki

Τοποθεσία : Δημόσια Βιβλιοθήκη Λάρισας