Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

«Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

Τοποθεσία ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

«Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

Τοποθεσία : ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ