Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Της μουσικής τα νήματα» ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

«Της μουσικής τα νήματα» ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

Τοποθεσία ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Της μουσικής τα νήματα» ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

«Της μουσικής τα νήματα» ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

Τοποθεσία : ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ