Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Ιδιόρρυθμοι παραδοσιακοί χοροί Δεσκάτης» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

«Ιδιόρρυθμοι παραδοσιακοί χοροί Δεσκάτης» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Ιδιόρρυθμοι παραδοσιακοί χοροί Δεσκάτης» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

«Ιδιόρρυθμοι παραδοσιακοί χοροί Δεσκάτης» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία : ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ