Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών: Εκτόξευση μαγικού άστρου» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών: Εκτόξευση μαγικού άστρου» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών: Εκτόξευση μαγικού άστρου» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών: Εκτόξευση μαγικού άστρου» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία : ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ