Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Πάρκο Ευχών - «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ