Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Λάχανα και χάχανα: Κλικ στη Λαχανοχαχανοχώρα, the musical»

«Λάχανα και χάχανα: Κλικ στη Λαχανοχαχανοχώρα, the musical»

Τοποθεσία ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Λάχανα και χάχανα: Κλικ στη Λαχανοχαχανοχώρα, the musical»

«Λάχανα και χάχανα: Κλικ στη Λαχανοχαχανοχώρα, the musical»

Τοποθεσία : ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ