Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μια Χριστουγεννιάτικη αγκαλιά για την Κένυα

181220 kenya

Τοποθεσία Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Μια Χριστουγεννιάτικη αγκαλιά για την Κένυα

181220 kenya

Τοποθεσία : Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο