Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Zumba Kids: Christmas edition» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ZUMBA KIDS

«Zumba Kids: Christmas edition» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ZUMBA KIDS

Τοποθεσία ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Zumba Kids: Christmas edition» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ZUMBA KIDS

«Zumba Kids: Christmas edition» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ZUMBA KIDS

Τοποθεσία : ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ