Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Στολίδι με ανακυκλώσιμα υλικά» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Στολίδι με ανακυκλώσιμα υλικά» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Πάρκο Ευχών - «Στολίδι με ανακυκλώσιμα υλικά» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Στολίδι με ανακυκλώσιμα υλικά» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ