Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Πάρκο Ευχών - «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία : ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ