Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πάρκο Ευχών - «Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Πάρκο Ευχών - «Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

«Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ