Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Εβδομάδα Αστρονομίας - Σεµινάριο ουρανογραφίας

Σεµινάριο ουρανογραφίας σε συνεργασία µε το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Λάρισας

Τοποθεσία Πλατεία Ταχυδροµείου

Εβδομάδα Αστρονομίας - Σεµινάριο ουρανογραφίας

Σεµινάριο ουρανογραφίας σε συνεργασία µε το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Λάρισας

Τοποθεσία : Πλατεία Ταχυδροµείου