Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Εβδομάδα Αστρονομίας - Βιωµατικό εργαστήρι

Βιωµατικό εργαστήρι µε θέµα : “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ” από τον αστροφωτογράφο κο Δηµήτρη Μάλλιαρη

Τοποθεσία Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

Εβδομάδα Αστρονομίας - Βιωµατικό εργαστήρι

Βιωµατικό εργαστήρι µε θέµα : “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ” από τον αστροφωτογράφο κο Δηµήτρη Μάλλιαρη

Τοποθεσία : Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας