Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Εβδομάδα Αστρονομίας - Παρουσίαση εργασιών

Παρουσίαση εργασιών από µαθητές του Σχολείου Αστρονοµίας

Τοποθεσία Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

Εβδομάδα Αστρονομίας - Παρουσίαση εργασιών

Παρουσίαση εργασιών από µαθητές του Σχολείου Αστρονοµίας

Τοποθεσία : Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας