Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Αλήθειες του Λουκιανού

«Αλήθειες του Λουκιανού» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Αλήθειες του Λουκιανού

«Αλήθειες του Λουκιανού» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ