Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Καλώς ανταμωθήκαμε το χρόνο να δεχτούμε

«Καλώς ανταμωθήκαμε το χρόνο να δεχτούμε» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΕΣ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ, ΜΕΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ Ο ΦΑΡΟΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Καλώς ανταμωθήκαμε το χρόνο να δεχτούμε

«Καλώς ανταμωθήκαμε το χρόνο να δεχτούμε» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΕΣ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ, ΜΕΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ Ο ΦΑΡΟΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ