Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ο κύκνος και η πεντάμορφη

«Ο κύκνος και η πεντάμορφη» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Ο κύκνος και η πεντάμορφη

«Ο κύκνος και η πεντάμορφη» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ