Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Κατασκευάζοντας το γούρι του 2018

«Κατασκευάζοντας το γούρι του 2018» ΘΕΨΥΠΑ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

Κατασκευάζοντας το γούρι του 2018

«Κατασκευάζοντας το γούρι του 2018» ΘΕΨΥΠΑ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ