Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Make n’ Take

«Make n’ Take» ΛΕΣΧΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

Make n’ Take

«Make n’ Take» ΛΕΣΧΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ