Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού

«Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού» ΗΡΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού

«Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού» ΗΡΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ