Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Η βασίλισσα του χιονιού

«Η βασίλισσα του χιονιού» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Η βασίλισσα του χιονιού

«Η βασίλισσα του χιονιού» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ