Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

10 Λεπτά NOEL

«10 Λεπτά NOEL» ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ

Τοποθεσία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

10 Λεπτά NOEL

«10 Λεπτά NOEL» ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ

Τοποθεσία : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ