Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Τα μαγικά χρωματιστά μολύβια

«Τα μαγικά χρωματιστά μολύβια» ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ & ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Τα μαγικά χρωματιστά μολύβια

«Τα μαγικά χρωματιστά μολύβια» ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ & ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ