Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

«…ηχώντας Χριστούγεννα»

«…ηχώντας Χριστούγεννα» ΤΑΞΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΩΛ

Τοποθεσία ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

«…ηχώντας Χριστούγεννα»

«…ηχώντας Χριστούγεννα» ΤΑΞΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΩΛ

Τοποθεσία : ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ