Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Άνω – κάτω… πάνω - κάτω

«Άνω – κάτω… πάνω - κάτω» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ ΟΚΑΝΑ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Άνω – κάτω… πάνω - κάτω

«Άνω – κάτω… πάνω - κάτω» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ ΟΚΑΝΑ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ