Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα

«Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα» ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα

«Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα» ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τοποθεσία : ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ - ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ